Śmierdziączka

Nazwa rzeki nie zachęca do bliższego zapoznania się z nią.
O ile na oficjalnych mapach zwykle widnieje nazwa Śmierdziączka, to mieszkający nad nią ludzie nazywają ją najczęściej Śmierdziąkwą.

Skąd się na nazwa wzięła nie wiadomo. W każdym razie mniej sympatyczną formą nazwy posługują się najstarsi mieszkańcy położonych nad nią miejscowości.

A miejscowości położonych nad Śmierdziączką jest niewiele, bo cała długość rzeki mieści się na obszarze dwóch gmin (Łubnice
i Połaniec), a rzeczka przepływa głównie przez łąki, nieużytki
i lasy. Swój początek bierze na zabagnionych terenach przysiółka Wymysłów. Uchodzi do Wisły poniżej Wsi Rybitwy k. Połańca.

Patrząc na mapę można zauważyć, że niegdyś uchodziła do królowej polskich rzek w okolicach wsi Winnica. Prawdopodobnie jednak Wisła przybliżyła się do płynącej na tym odcinku równolegle Śmierdziączki, tak że ujście znalazło się znacznie bliżej, natomiast po starym korycie pozostało wyraźne zagłębienie wypełniające się wodą przy wyższych stanach Wisły i tworzące wtedy swoistą wyspę na międzywalu.

Rzeczka jest na znacznej długości uregulowana. Dziki charakter zachowuje głównie na terenach leśnych pomiędzy Kraśnikiem
i Rybitwami.

Śmierdziączka na leśnym odcinku powyżej Rybitw.

Śmierdziączka na leśnym odcinku powyżej Rybitw.

Wiarygodne informacje mówią o występowaniu jeszcze w latach 80. XX w raków w Śmierdziączce. Nie wiadomo niestety jakich. Całkiem możliwe, że w niektórych miejscach zachowały się stanowiska raka szlachetnego. W rzece z pewnością występują siedliska dogodne dla tego gatunku. Niekiedy można natknąć się na gąbki słodkowodne. Na niektórych odcinkach można spotkać śliza.

W części zbiorników (głównie sztucznych) nad rzeką rozmnażają się płazy, w tym traszki grzebieniaste, a w przyujściowym odcinku również kumaki nizinne.

Jeden z bezimiennych dopływów rzeki Śmierdziączki.

Jeden z bezimiennych dopływów rzeki Śmierdziączki.

W niewielkiej zlewni rzeczki wzdłuż jej dopływów można spotkać dość rzadką goryczkę wąskolistną i kilka chronionych gatunków motyli związanych z wilgotnymi łąkami.

"Ulepszona" przez meliorantów Śmierdziączka powyżej Kraśnika.

“Ulepszona” przez meliorantów Śmierdziączka powyżej Kraśnika.

Żaba trawna nad Śmierdziączką. Płaz ten zimuje w rzeczce. Rozmnaża się w niektórych zbiornikach w pobliżu cieku.

Żaba trawna nad Śmierdziączką. Płaz ten zimuje w rzeczce. Rozmnaża się w niektórych zbiornikach w pobliżu cieku.

Advertisements

One thought on “Śmierdziączka

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s