Wierna Rzeka

Pojęcie Wierna Rzeka jest analogiczne do pojęcia Pacanów. Większość kojarzy je z literatury. Pierwsze głównie z serialu na kanwie powieści Żeromskiego, drugie z utworu Makuszyńskiego. Pojęcia te łączy przede wszystkim to, że choć wielu je słyszało rzadko kto zastanawiał się czy miejsca te faktycznie istnieją.

Niektórzy z zaskoczeniem stwierdzają wędrując palcem po mapie lub samochodem po kraju, że Pacanów naprawdę istnieje. Istnieje również Wierna Rzeka. Nazwa dotyczy zarówno rzeki jak i położonej nad nią miejscowości. Oczywiście Wierna Rzeka przepływa przez Kielecczyznę, a więc rodzinne tereny Żeromskiego.

Obecnie Wierna Rzeka, jest niemal od źródeł uregulowana i płynie ordynarnie prostym korytem. Dopiero od miejscowości Akwizgran można ją uznać za rzekę naturalną z licznymi meandrami, tworzącymi się wzdłuż niej zabagnionymi łąkami i niewielkimi starorzeczami.

W wypłyceniach starorzeczy i rozlewisk składają jaja żaby trawne.

W wypłyceniach starorzeczy i rozlewisk składają jaja żaby trawne.

Naturalny bieg, z niewielkimi przerwami zachowuje do ujścia do Białej Nidy.

Rzece towarzyszą liczne obszary łąkowe, turzycowiska i trzcinowiska, niekiedy silnie podmokłe poprzecinane bobrowymi kanałami. Czasem na tyle głębokimi i szerokimi, że zmuszają wędrującego wzdłuż rzeki do znacznego nadrabiania drogi. Jakby tego było mało, nie brakuje zabagnień gdzie nie trudno o błotną kąpiel po pas.

Miejscami trudno powiedzieć gdzie przebiaga granica między korytem, rozlewiskami i brzegiem rzeki.

Miejscami trudno powiedzieć gdzie przebiaga granica między korytem, rozlewiskami i brzegiem rzeki.

Zatem, przez pewne odcinki doliny lepiej chyba przemieszczać się kajakiem, choć i to na rzeczce stosunkowo wąskiej i z ciasnymi zakolami nie musi być łatwe.

Jedno ze starorzeczy Wiernej Rzeki.

Jedno ze starorzeczy Wiernej Rzeki.

Charakterystyką krajobrazu doliny i jej otoczenia jest mozaikowatość siedlisk. Trawiaste, podmokłe tereny z licznymi rozlewiskami i trzcinowiskami graniczą bezpośrednio z napiaskowymi, niezwykle suchymi i ciepłymi siedliskami oraz głównie suchymi borami sosnowymi. Krajobraz dla wprawionych turystów górskich jest zasadniczo nizinny, jednak liczne wzniesienia i wychodnie skalne w pobliżu przypominają, że jednak to góry. Co prawda nie wysokie Góry Świętokrzyskie, ale jednak góry. Żeby dopełnić krajobrazowych ciekawostek, Wierna Rzeka zahacza o pojezierze, a konkretnie o Pojezierze Świętokrzyskie. Może zbyt dumna to nazwa, ale w okolicy zachowały się nieliczne i niewielkie polodowcowe jeziorka, które w dużej mierze są teraz ciekawymi torfowiskami urozmaicającymi suchy krajobraz okolicznych wzniesień.

Suche wrzosowiska z jałowcami są miejscami położone tylko kilka metrów od zabagnioneych fragmentów doliny Wiernej Rzeki.

Suche wrzosowiska z jałowcami są często położone tylko kilka metrów od zabagnionych fragmentów doliny Wiernej Rzeki.

Krótki spacer w brzegami doliny zapewnia spotkania z kilkoma gatunkami płazów, w tym traszką grzebieniastą, gadów reprezentowanych głównie przez jaszczurkę żyworodną, ptaków, z których nietrudno usłyszeć żurawie, kszyki, myszołowy, wodniki. Jeśli chodzi o ssaki to wyraźnie zaznacza swoją obecność bóbr, nie tylko poprzez liczne kanały i rzadsze żeremia, ale również głębokie nory przy brzegach rzeki. Spacerując bezpośrednio przy brzegu lub brodząc w płytszych miejscach można wypatrzeć stadka kiełbi, kozy i ślizy.

W faunie gadów okolic Wiernej Rzeki dominuje jszczurka żyworodna, ale łatwo spotkać również żmiję.

W faunie gadów okolic Wiernej Rzeki dominuje jszczurka żyworodna, ale łatwo spotkać również żmiję.

W jednym z ciekawszych przyrodniczo fragmentów doliny, gdzie zachowują się liczne meandry planowana jest budowa sztucznego zbiornika. Który docelowo ma pokryć znaczną część obszaru pomiędzy Fanisławicami i Podłosinkiem. Jeżeli dojdzie do budowy akwenu znikną siedliska płazów, części gatunków ptaków, a ryby nawet przy założeniu budowy odpowiednich przepławek będą miały znacznie utrudnione przemieszczanie się rzeką. No, cóż może ta szkodliwa moda na „zbiornik w każdej gminie” się skończy, ale zanim to nastąpi, ma szansę narobić jeszcze wiele szkód.

Leniwie płynąca rzeka z grążelimi żółtymi miejscami przemienia się w rzekę o wartkim nurcie uwidaczniającym się głównie na niewielkich bystrzach.

Leniwie płynąca rzeka z grążelami żółtymi miejscami przemienia się w ciek o wartkim nurcie uwidaczniającym się głównie na niewielkich bystrzach.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s