Narewka

Narewka to stosunkowo niewielka rzeka mająca swoje źródła na podmokłych łąkach i w lasach białoruskiej części Puszczy Białowieskiej. Mijając Białowieżę wpływa na teren Białowieskiego Parku narodowego płynąc doliną, która jest jednym z nielicznych terenów nieleśnych na terenie Parku. Dolina Narewki obecnie mocno zarasta trzciną, a tam gdzie trzciny brak na ogół występują trudnodostępne i często zalane wodą turzycowiska. Narewka była w XIX częściowo uregulowana, teraz jednak powraca powoli do stanu dzikiego. Jej biegowi towarzyszą liczne starorzecza urozmaicające krajobraz i dostarczające siedlisk wielu gatunkom zwierząt i roślin. Poza terenem Parku, rzeka jest dostępna dla Kajakarzy. Sama Narewka jest rzeką o wyraźnie zaznaczonych brzegach i dość wysokich skarpach. Nie można natomiast powiedzieć tego o jej mniejszych i większych parkowych dopływach m.in. Hwoźnej, Sirocie i Orłówce. O ile rzeka Hwoźna zachowuje się a miarę jak typowa rzeka to podejście do jej brzegów jest niekiedy niemożliwe, dlatego, że już na dziesiątki metrów wcześniej zaczyna się teren bagienny. Jeżeli jednak komuś uda się przedostać nad rzekę to odnajdzie dość szybko płynący potok. Inne mniejsze dopływy na niektórych odcinkach trudno nazwać nawet ciekami. Tworzą rozległe zabagnienia, a właściwe koryto jest niemal nie do odnalezienia. Jedynie przepusty pod szlakami turystycznymi i leśnymi drogami pozwalają przypuszczać gdzie tak naprawdę rzeka płynie. Do najważniejszych atrakcji przyrodniczych należą oczywiście żubry, których tropy i odchody można znaleźć niemal w każdym miejscu Puszczy. Mając więcej szczęścia można zobaczyć rysia i wilka. Nie powinno być większych problemów z obserwacją jeleniowatych i dzików, które czują się tu jak u siebie i nie zawsze reagują paniczną ucieczką na widok zbliżającego się człowieka. Narewka uchodzi do Narwi kilka kilometrów poniżej zbiornika Siemianówka. W załączeniu kilka migawek z tego malowniczego terenu.

Podwodny gąszcz osoki aloesowej.

Podwodny gąszcz osoki aloesowej w jednym ze starorzeczy.

Gęsta pokrywa porostów, m.in. rzadkiej brodaczki na przewróconej olszy.

Gęsta pokrywa porostów na przewróconej olszy.

Widok na Narewkę w Białowieskim Parku Narodowym.

Widok na Narewkę w Białowieskim Parku Narodowym.

Pozostałości po wilczym posiłku. Niedługo znikną też kości.

Pozostałości po wilczym posiłku. Niedługo znikną też kości.

Podmokły ols nad rzeką Hwoźną.

Podmokły ols nad rzeką Hwoźną.

Kępy torfowców w olsie nad Hwoźną.

Kępy torfowców w olsie nad Hwoźną.

“Rzeka” Sirota – dopływ Hwoźnej.

Martwe drewno - wizytówka dzikiego lasu i wskaźnik jakości siedliska wielu organizmów.

Martwe drewno – wizytówka dzikiego lasu i wskaźnik jakości siedliska wielu organizmów.

Kolejna niewyraźna rzeka - Orłówka.

Kolejna niewyraźna rzeka – Orłówka.

Łany czosnku niedźwiedziego w okolicach Orłówki.

Łany czosnku niedźwiedziego w okolicach Orłówki.

Rzeka Hwoźna.

Rzeka Hwoźna.

Jedno ze starorzeczy Narewki.

Jedno ze starorzeczy Narewki.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s