Pło paprociowe i drzewo w drzewie czyli Struga zwana Raczką

Raczka to niewielka rzeczka w północnej części woj. kujawsko-pomorskiego. Ciek jest na tyle niewielki, że nawet niektórzy mieszkańcy jedynej wsi, przez którą przepływa nie znają jej nazwy i nazywają ją po prostu strugą. Rzeka ma swoje źródła na podmokłych terenach otaczających Jezioro Fletnowskie, gdzie utworzony jest rezerwat przyrody. W zasadzie samo jezioro można uznać za źródło tego cieku.

Brzegi Jeziora Fletnowskiego.

Brzegi Jeziora Fletnowskiego.

Ciekawym zjawiskiem związanym z tym (ale też wieloma innymi zbiornikami północnej Polski)  jest tworzenie się na jego brzegu pła paprociowego. Pło to zespół roślin porastających zbiornik wodny, głównie od powierzchni, tak, że pod warstwą roślinną nadal znajduje się woda, a powierzchnia zbiorowiska, choć na pierwszy rzut oka wygląda na solidny kawałek lądu, może nawet falować po wejściu na nie, tworząc specyficzną tratwę. Zwykle słowo pło kojarzy się z tworzącymi je torfowcami i w tym kontekście pło paprociowe może brzmieć nieco egzotycznie.

Roślinność przybrzeżnej strefy Jeziora Fletnowskiego złożone głównie z nerecznicy błotnej i kosaćca tworząca pło.

Roślinność przybrzeżnej strefy Jeziora Fletnowskiego złożone głównie z nerecznicy błotnej i pałki tworząca pło.

Po wypłynięciu z jeziora rzeczka płynie wyraźnym korytem przez łęg olchowy. Tuż za gruntową drogą w zachodniej części Fletnowa zasila ją niewielki ciek odwadniający położone wyżej podmokłe tereny.

Łęg nad Raczką.

Łęg nad Raczką.

O ile do drogi we Fletnowie rzeka płynie wilgotną doliną, to poniżej tego miejsca jej otoczenie stanowią suche napiaskowe siedliska, w dużej mierze porośnięte nasadzonym lasem sosnowym.

Bunkier we Fletnowie.

Bunkier we Fletnowie.

Do ciekawostek związanych z okolicą rzeki można zaliczyć bunkier z okresu I Wojny Światowej, a w aspekcie przyrodniczym głowiastą wierzbę z wyrośniętą na niej całkiem dużą brzozą.

Zasługująca na ochronę pomnikową głowiasta wierzba z wyrastającą z niej brzozą.

Zasługująca na ochronę pomnikową głowiasta wierzba z wyrastającą z niej brzozą.

Rzeczka wpada do nieco większej Mątawy płynącej na znacznej długości równolegle do Wisły i w jej dolinie.

Sucholubne, naziemne porosty chrobotki. Częsty składnik flory otaczającej Raczkę.

Sucholubne, naziemne porosty chrobotki. Częsty składnik flory otaczającej Raczkę.

Rzeka niegdyś obfitowała w miętusy i raki. Trafiały się również węgorze. Obecnie występowanie stabilnych populacji tych zwierząt wydaje się mało prawdopodobne choćby ze względu na bardzo niski poziom wody w rzeczce, a w przypadku rodzimych raków wszechobecnego w okolicy inwazyjnego raka pręgowanego. Dominującym składnikiem fauny są kiełże
i chruściki. Trafiają się również gąbki słodkowodne.

Koryto Raczki we Fletnowie.

Koryto Raczki we Fletnowie.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s