Pancerny ryjkowiec

Tym razem krótka prezentacja nie każdemu znanego zwierzęcia, nieco związanego z rzekami.

Rozpucz lepiężnikowiec to chrząszcz z rodziny ryjkowcowatych. Jak sama nazwa wskazuje, większość przedstawicieli tej grupy ma głowę wyciągniętą w ryjek, na którego końcu znajduje się gryzący aparat gębowy. Ryjkowce to bardzo liczna w gatunki rodzina chrząszczy, w samej tylko Polsce ich liczba znacznie przekracza tysiąc. Wiele z nich to szkodniki jak np. znany szerzej wołek zbożowy. Leśnicy zapewne jednym tchem wymienili by jeszcze wiele gatunków, które nie ułatwiają im gospodarki. Rozpucz szkodnikiem nie jest. Larwy żywią się wyłącznie lepiężnikami (rośliny o liściach podobnych do liści podbiału, ale rozmiarem przewyższające nawet liście łopianu), które występują głównie w dolinach górskich
i podgórskich potoków, tworząc gęste zarośla. Dorosłe, mają nieco szerszy zakres diety, ale nie obejmuje ona roślin użytkowych i w większości związana jest również z lepiężnikami.

Łan lepiężników w dolinie górskiego potoku.

Łan lepiężników w dolinie górskiego potoku.

Właśnie głównie na lepiężnikach w okresie wiosenno letnim można znaleźć tego największego (osiąga niemal 1,5cm długości) spośród krajowych ryjkowców. Poza górami można go spotkać jeszcze w północno-wschodniej Polsce, ale są to stanowiska nieliczne i zapewne reliktowe. Ciekawostką jest, że rozpucz podobno potrafi wytrzymać nacisk ok. 3kg, co jak na „robala” wydaje się masą olbrzymią. Warto przyjrzeć się podczas wiosenno-letnich wędrówek w górach zaroślom z lepiężnikiem. Odszukanie rozpucza nie powinno stanowić problemu.

Para kopulujących rozpuczy.

Para kopulujących rozpuczy.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s