Nurkująca świtezianka

Dlaczego warto napisać o jednej z najbardziej pospolitych ważek w Polsce? Tak, jest dość mocno związana z niewielkimi rzekami, ale nie to było inspiracją tego krótkiego tekstu.

Świtezianka błyszcząca przejawia bardzo ciekawe zachowanie
w trakcie składania jaj. Większość dorosłych ważek ogranicza swój bezpośredni kontakt z wodą. Zbliżanie się do wody wynika z konieczności złożenia jaj (larwy ważek odbywają rozwój w wodzie), które najczęściej przytwierdzane są do roślin wodnych tuż pod powierzchnią wody. Często jaja składane są na brzegu, tuż przy granicy z wodą. Niektóre ważki do tego stopnia unikają wody, że jaja zrzucają do niej podczas lotu. Inne bardziej odważne zanurzają tylko część odwłoka. Takie zachowanie jest zrozumiałe. Lądowanie w wodzie przez zwierze o dużych skrzydłach przystosowanych do lotu może skończyć się śmiercią. Nawet dłuższe przebywanie na nawodnych częściach roślin może się wiązać z ryzykiem ataku ze strony ryb i żab. Właśnie pod tym względem świtezianki odbiegają od większości swoich krewnych. Samica tego gatunku, siada na pływających liściach roślin (np. podłużnych liściach strzałki wodnej) i ustawiona przodem do nurtu cieku schodzi powoli coraz głębiej aż w końcu cała zanurza się w wodzie. Zachowanie ryzykowne, ale czego nie robi się, żeby zapewnić rozwijającemu się potomstwu odpowiednich warunków do rozwoju.

Co ciekawe, w całym tym przedstawieniu nie pozostaje bierny również samiec. Gdy samica zajmuje się składaniem jaj, ten pilnuje terytorium przeganiając inne ważki.

Poniżej sekwencja kilku zdjęć pokazujących to zjawisko.

Miejsce akcji. Podwodny łan strzałki wodnej
Miejsce akcji. Podwodny łan strzałki wodnej
Samiec na pierwszym planie. Na drugim samica  składająca jaja pod powierzchnią wody.
Samiec na pierwszym planie. Na drugim samica składająca jaja pod powierzchnią wody.
Samica już częściowo zanurzona.
Samica już częściowo zanurzona.
Nad wodą pozostają już tylko końcówki skrzydeł.
Nad wodą pozostają już tylko końcówki skrzydeł.
Pełne zanurzenie.
Pełne zanurzenie.

Published by maciejbonk

Jestem doktorantem biologii. Moje zainteresowania to przedewszystkim szeroko pojęta ochrona przyrody i ekologia. Zajmuje się również herpetologią. Od kilku lat współpracuję z IOP PAN w ramach monitoringu przyrodniczego.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: