Między innymi o tym czym są martwice. Rzeczka Skrobaczówka

Skrobaczówka przepływa w okolicach Stopnicy. Niewielkiej miejscowości w pobliżu celu podróży koziołka Matołka. Mimo, że tereny te kojarzą się ze wschodnią granicą Ponidzia, potok ten nie należy jednak do dorzecza Nidy ale Wschodniej. Od źródeł do pewnego odcinka poniżej wsi Skrobaczów jest stosunkowo mało zmieniony. Przepływa przez resztki zbiorowisk łęgowych, sztuczne nasadzenia, łąki i w mniejszym stopniu pola uprawne. Na znacznym odcinku koryto jest niemal niewidoczne w sezonie wegetacyjnym gdyż gęsto porastają je łany mięty i potocznika, a gdzieniegdzie ten wąski strumień zasłaniają turzyce i trawy. Bardzo ciekawym miejscem jest niespełna trzykilometrowy odcinek poniżej Skrobaczowa. Woda w rzece jest bardzo silnie zmineralizowana co powoduje szybkie osadzanie się “kamienia” na wszelkich przedmiotach w wodzie. Nawet leżące niezbyt długo na dnie patyki pokryte są warstewką mineralnego osadu. Starsze korzenie “obrośnięte” są mineralną osłoną o grubości nawet kilku centymetrów. Przy brzegach natomiast wytwarzają się struktury przypominające szatę naciekową jaskiń. Zjawisko takiego szybkiego wytrącania się węglanu wapnia nazywane jest martwicą i zależy od stężenia dwutlenku węgla w wodzie. Pomimo wysokiego stężenia soli mineralnych w rzeczce można spotkać ryby (np. ślizy) i bezkręgowce. Skrobaczówka kończy swój bieg w innym niewielkim cieku – Stopniczance w okolicach stawów w Falęcinie. Na łąkach w pobliżu rzeki żyje m.in. wiele gatunków motyli, w tym zanikający i objęty ochroną modraszek telejus. Pomimo, że rzeka płynie głównie przez tereny niezabudowane, a ze względu na niewielką długość ryzyko podtopień jest również znikome, planowane są na niej prace melioracyjne. Krótka fotorelacja z początków jesieni nad Skrobaczówką poniżej.

Gęsto porośnięta miętą Skrobaczówka ujawnia swoje koryto w miejscu dawnego brodu, który zachował swój kształt ze względu na pojenie w tym miejscu krów i lekkie wstrzymanie wody przez nasyp drogi.

Gęsto porośnięta miętą Skrobaczówka ujawnia swoje koryto w miejscu dawnego brodu, który zachował swój kształt ze względu na pojenie w tym miejscu krów i lekkie wstrzymanie wody przez nasyp drogi.

Wcinające się w rzekę korzenie drzew tworzą miniwodospady.

Wcinające się w rzekę korzenie drzew tworzą miniwodospady.

Chmielowe

Chmielowe “liany”.

Mineralna

Martwica przypominająca szatę naciekową przy brzegach rzeki.

Osad mineralny na korzeniach drzewa osiąga grubość do ok. 2 cm.

Martwica na korzeniach drzewa osiąga grubość do ok. 2 cm.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s