O mnie

bonk

fot. Joanna Kajzer-Bonk©

Czasem ktoś na “Małych rzekach” pyta kim jest autor. To się przedstawiam. Nazywam się Maciek Bonk. Jestem biologiem, niegdyś również wędkarzem. Obecnie zajmuję się monitoringiem zwierząt w Instytucie Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk. Interesuję się w szczególności ochroną płazów, ochroną wód, entomologią. Współpracuję z NGOsami. Dorywczo wykonuję inwentaryzacje przyrodnicze na potrzeby inwestycji lub planów zadań ochronnych i planów ochrony.

Jestem autorem i współautorem publikacji z zakresu ochrony przyrody i zoologii. Najważniejsze dotyczą ochrony i rozmieszczenia płazów krajowych.

Mam też za sobą rock’n’rollowy epizod z kapelą Dust Bowl z Krakowa 🙂

Jakby ktoś był zainteresowany, podaję spis publikacji i informacje o wykształceniu odzwierciedlające moje zainteresowania i kompetencje:

Artykuły

Bonk M., Zając K., Lipińska A. M. 2018. Rapid expansion of the Asian clam Corbicula fluminea (O. F. Müller,1774): a new alien species in the mollusk community of the Vistula. Oceanological and Hydrobiological Studies 47 (1): DOI: 10.1515/ohs-2018-0000 (w druku)

 

Kajzer-Bonk J., Skórka P., Nowicki P., Bonk M., Król W., Szpiłyk D., Woyciechowski M. 2016. Relative Contribution of Matrix Structure, Patch Resources and Management to the Local Densities of Two Large Blue Butterfly Species. Plos One dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0168679

Bonk M. 2016. Notes on thick-shelled river mussel Unio crassus Philipsson, 1788 (Bivalvia: Unionidae) in Stradomka (southern Polan), a triubutary of the Raba river. Folia Malacologica 24: 289-293.

Bonk M., Pabijan M. 2010. Changes in a regional batrachofauna in south-central Poland over a 25 year period. North-Western Journal of Zoology 6: 225-244.

Pabijan M., Rożej E., Bonk M. 2009. An isolated locality of the alpine newt (Mesotriton alpestris Laurenti, 1768) in central Poland. Herpetology Notes 1: 23-26.

Bonk M., Bury S., Hofman S., Szymura J.M., Pabijan M. 2012. A reassessment of the northeastern distribution of Rana dalmatina (Bonaparte, 1840). Herpetology Notes 5: 345-354.

Bonk M., Bury S., Pabijan M. 2011. Nowe stanowiska gniewosza plamistego (Coronella austriaca Laurenti, 1768) w Polsce południowej. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 67: 474-478.

Bonk M., Kajzer J. 2009. Wzrost liczby stanowisk modliszki zwyczajnej Mantis religiosa L. na Wyżynie Małopolskiej. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 65: 189-194.

Kajzer-Bonk, J. , Nowicki, P. , Bonk, M. , Skórka, P. , Witek, M. ,Woyciechowski, M. 2013. Local populations of endangered Maculinea (Phengaris) butterflies are flood resistant. Journal of Insect Conservation 17: 1105-1112.

Bonk M., Budzik K.M, Budzik K.A. 2014. Nowe stanowiska raka szlachetnego w południowej i zachodniej Polsce. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 70: 452-457.

Bonk M., Maniarski R., Pabijan M. 2012. Pijawka lekarska Hirudo medicinalis Linnaeus, 1758 w południowej Polsce. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 68: 232–237.

Bonk M., Sępioł B. 2013.Występowanie smukwy kosmatej Scolia hirta (Schrank 1781) na Wyżynie Małopolskiej. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 69: 159–164.

Kolenda K., Bonk M. 2012. Łowić czy chronić żaby zielone w stawach karpiowych. Przegląd Rybacki 124: 15-17.

Notatki przyrodnicze

Bonk M., Kajzer J., Szafrański A. 2011. Kolejne stwierdzenia modliszki zwyczajnej Mantis religiosa L. w Krainie Gór Świętokrzyskich i na Mazowszu. Kulon 16, 129-133.

Bonk M. 2013. Obserwacja wędrującego plenia w Beskidzie Niskim. Wszechświat 114: 309-310.

Bonk M. 2014. Stwierdzenie marsylii czterolistnej Marsylea quadrifolia L. w Krakowie. Wszechświat 115: 290-291.

Bonk M. 2016. Stwierdzenie martwicy wapiennej w Gminie Stopnica (woj. świętokrzyskie). Wszechświat 117: 316-317 (czytaj: martwice_stopnica_mb)

Bonk M. 2015. Stwierdzenie raka błotnego Astacus leptodactylus na Dolnym Śląsku. Naturalia 3 – 2014 (2015): 106-108.

Bonk M. 2014. 2013. Obserwacje paskowanej formy żaby moczarowej Rana arvalis w Kotlinie Sandomierskiej. Naturalia 2: 142-143 (2014).

Bonk M., Bobrek R. 2017. Kolejne stwierdzenia szczeżui chińskiej w dorzeczu Wisły. Wszechświat 118: 214-216.

Bonk M., Bobrek R. 2017. Obserwacja nietypowo ubarwionego samca traszki grzebieniastej Triturus cristatus. Wszechświat 118 (10-12): 286-287.

Bonk M. Walory przyrodnicze jeziorka polodowcowego w Sadykierzu w Kotlinie Sandomierskiej. Naturalia 5 (2016) 2017: 139-141.

Książki

Rożej-Pabijan E., Kajzer-Bonk J., Wantuch M., Bonk M., Bobrek R. 2013. Informal Environmental Education as an Important Activity in Biodiversity Protection. Science – Society – Didactics, Uniwersytet Pedagogiczny Kraków.

Bonk M. 2012. 4056 Żaba zwinka Rana dalmatina (Bonaparte, 1840) w Makomaska-Juchiewicz M. Baran P. (red): Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część III GIOŚ. 

Bonk M., Sochacki J. 2012. 1193 Kumak górski Bombina variegata (Linnaeus, 1758) w Makomaska-Juchiewicz M., Baran P. (red): Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część III GIOŚ.

Bonk M., Sochacki J. 2012. 2001 Traszka karpacka Lissotriton montandoni (Boulenger, 1880) w Makomaska-Juchiewicz M., Baran P. (red): Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część III GIOŚ.

Koperski P., Bonk M. 2015. 1034 Pijawka lekarska Hirudo medicinalis (Linnaeus, 1758) w Makomaska-Juchiewicz M., Bonk M. (red): Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część IV GIOŚ.

Makomaska-Juchiewicz, Bonk M. (red.). 2015. Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część czwarta. Biblioteka Monitoringu Środowiska

Bonk M. 2016. Płazy (Amphibia) w Krzyściak-Kosińska R., Wilk-Woźniak E. (red.): Ekosystemy wodne Białowieskiego Parku Narodowego. Białowieski Park Narodowy.

Teksty popularnonaukowe

2010-2011: cykl 7 artykułów popularnonaukowych publikowanych na łamach Wiadomości Wędkarskich. Artykuły dotyczyły głównie biologii krajowych płazów. Jeden z nich dotyczył krajowych pijawek.

Bonk M. 2015. Kumak górski. Zeszyty terrarystyczne 15 (3): 50-57.

Doniesienia konferencyjne wydane drukiem

Bonk M., Pabijan M. 2006. Płazy Niecki Nidziańskiej – wstępne wyniki badań porównawczych w sezonach 1979-82 i 2006. Biologia płazów i gadów – ochrona herpetofauny. VIII Ogólnopolska Konferencja Herpetologiczna. Kraków 27-28 września 2006 pp. 14-15.

Bonk M., Pabijan M. 2008. Płazy Południowej Polski – badania porównawcze w latach 1979-1984 i 2006- 2007. Biologia płazów i gadów – ochrona herpetofauny. IX Ogólnopolska Konferencja Herpetologiczna. Kraków 22-23 września 2008 ss. 23-25.

Bonk M., Bury S., 2010. Wstępne wyniki badań herpetologicznych projektowanego obszaru Natura 2000 “Ostoja Stawiany”. X Ogólnopolska Konferencja Herpetologiczna. Kraków 27-28 września 2010 ss. 14-16.

Bonk M., Pabijan M., Szymura J.M. 2010. Występowanie żaby zwinki Rana dalmatina Bonaparte, 1840 w Polsce południowej. X Ogólnopolska Konferencja Herpetologiczna. Kraków 27-28 września 2009 ss. 14-16.

Kajzer J., Bonk M., Lenda M., Moroń D., Rożej E., Wantuch M., Skórka P. 2010. Can railway increase bird diversity in agricultural landscape? 6th Ecology and Behavior Meeting, Tour, France 12-16 April 2010 s. 64.

Bonk M., Pabijan M. 2010. Demographic changes in amphibian populations in south-central Poland. 6th Ecology and Behavior Meeting, Tour, France 12-16 April 2010 s. 65.

Bonk M., Malinowska A., Knutelski S. 2012. Zmiany fauny ryjkowców z rodziny Apionidae i Curculionidae polan reglowych Tatr Zachodnich. Wstępne wyniki badań. I Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców Arthropod, Katowice 25-27 maja 2012 s. 50.

Kajzer J., Bonk M., Skórka P., Witek M., Nowicki P. 2012. Wpływ lokalnych podtopień na obecność i liczebność larw motyli z rodzaju Phengaris w gniazdach mrówek z rodzaju Myrmica. I Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców Arthropod, Katowice 25-27 maja 2012 s. 61.

Bonk M., Kajzer J., 2012. Can the Praying Mantis Mantis religiosa choose the way of eggs deposition?  8th Meeting Ecology & Behavior. CEBC-CNRS, Francja 2-6 kwietnia 2012.

Kajzer J., Bonk M., Skórka P., Witek M., Nowicki P., Woyciechowski M. 2012. An imapct of local inundation on the presence and abundance of Phengaris sp. butterflies larvae in Myrmica ant nests. 8th Meeting Ecology & Behavior. CEBC-CNRS, Francja 2-6 kwietnia 2012.

Zając B., Bury S., Solecki A., Banach S., Bonk M., Pabijan M. 2015. Distribution of reptile populations within urban areas of Cracow. SEH 2105. 18th European Congress of Herpetology, University of Wrocław, 7-12 September 2016. p. 200.

Bonk M., Pabijan M. 2016. Traszka grzebieniasta jako gatunek parasolowy dla innych gatunków płazów. V Studencka Konferencja Herpetologiczna, Wrocław, grudzień 2016. p. 2.

Rozmowy

Przyroda jest dynamiczna. EcoPress

TVP – rak pręgowany w krakowskim Stawie Dąbskim

Wykształcenie

2008: magister biologii, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński

2010: Studia podyplomowe „Ochrona Przyrody – podstawy naukowe, uwarunkowania prawne i praktyczne zastosowanie w działalności zawodowej” w Instytucie Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

Szkolenie: Ocena hydromorfologiczna rzek w oparciu o Hydromorfologiczny Indeks Rzeczny. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 11-14 lipca 2017, Poznań.

Strony www

Baza zdjęć CalPhotos (Berkeley)

Notatki terenowe – blog

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s