Kolejna lekcja z map…

Wierna Rzeka pojawia się na tym blogu już nie pierwszy raz. Tym razem palcem (a raczej kursorem) po mapie. Rzeka ta na kilku odcinkach doświadczyła melioracji i cięższej ingerencji hydrotechnicznej w postaci zbiornika (chyba)retencyjnego. 

Na załączonym obrazku znajduje się niewielki fragment doliny Wiernej Rzeki pomiędzy Kopaninami i Zakruczem. Na zdjęciu z GoogleEarth widać wyraźnie dawny bieg rzeki (punkt 2) meandrującej oraz obecny (punkt 1) – nie tylko wyprostowany ale opatrzony spiętrzeniem. Woda jest tu spiętrzana w celu zasilania zbiornika znajdującego się poniżej. Pomińmy zatrzymanie naturalnych procesów w dolinie skutkujących powstawaniem starorzeczy. Teraz małe ćwiczenie wyobraźni. Polega na porównaniu szerokości dawnego, koryta, obecnego koryta i rowu zasilającego zbiornik. Pytanie brzmi: czy jest to skuteczna ochrona przeciwpowodziowa? W przypadku większego wzbrania wody nie ma co liczyć na szybkie przekierowanie wody wąskim rowem do zbiornika, nawet gdyby ten był całkiem pusty. Całość przepłynie korytem, najpewniej wylewając się z niego. Stopień i tak będzie musiał przepuszczać wodę. Spiętrza on ją w zasadzie tylko w korycie i nie ma powyżej niego zbiornika retencyjnego. Nawet przy pełnym zamknięciu stopnia woda się zwyczajnie przez niego przeleje. Wtedy mając prościutkie jak drut koryto spłynie szybko do jedynej miejscowości (Bocheniec), która przynajmniej w małej części wydaje się być narażona na podtopienia lub powódź. W ogóle, warto zauważyć, że dolina Wiernej do specjalnie zabudowanych nie należy, ze względu na raczej mało żyzne gleby najbliżej rzeki niemal nie ma upraw, a i wypas obecnie się wycofuje. I po co to wszystko? Warto dodać, że na Wiernej planowana jest budowa kolejnego zbiornika, tym razem z zaporą z prawdziwego zdarzenia, będzie on chronił przed powodzią łąki, trzcinowiska i mokradła (tak, w tej wypowiedzi jest niemal sama ironia) no i oczywiście zapewni wieczną szczęśliwość mieszkańcom czerpiącym dochód z nawału turystów jaki wystąpi gdy tylko woda wypełni zbiornik. No, oprócz okresów gdy w zbiorniku będą królowały sinice.

wierna1

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s