Zbiornik Łabędziów

Kolejne zbiornikowe bzdury. Tym razem rzeka Morawka
i ćwiczenia z mapą.
Poniżej cytat podobno z portalu gminy Morawica (k. Kielc)

“Zbiornik na Morawce ma oprócz rekreacyjnej również funkcję retencyjną, będzie zatem ograniczał spiętrzenie wody w dolnym biegu Morawki i w środkowym biegu Czarnej Nidy. Tak jak dotychczas Morawka, tak obecnie zbiornik nie będzie stwarzał zagrożenia natomiast w naturalnej niecce, która poprzez roboty ziemne została jedynie pogłębiona. Skoro nie ma wałów to nie ma jednocześnie ryzyka ich przerwania. Przy takiej konstrukcji zbiornika w przypadku nadmiernego spiętrzenia wody będzie się ona przelewać przez upusty w zaporze czołowej, a następnie płynąć w dół obecnym korytem rzeki.”
Mój komentarz.
Funkcja retencyjna (oczywiście w kontekście zagrożenia powodzią). Niezwykle potrzebna, biorąc pod uwagę poniższą dolinę Czarnej Nidy, niemal niezabudowaną i z przeważającą ilością łąk i nieużytków. “Będzie ograniczał spiętrzenie wody w dolnym biegu Morawki” – to już jest schizofrenia! Przecież on własnie piętrzy wodę w najbardziej dolnym biegu tej rzeki (od zapory do ujścia Morawki do Czarnej Nidy jest całe 400m!). “Skoro nie ma wałów to nie ma jednocześnie ryzyka ich przerwania” – bardziej prawdziwie się nie da! Nie ma samochodu nie ma wypadku drogowego! Tylko czy tam były w ogóle potrzebne wały, skoro do tej pory nikt ich nie wybudował? No i oczywiście, niemal święta funkcja rekreacyjna. Pół regionu w końcu zaspokoi swój pęd do wody! Dobrze, że się nie kryją i piszą otwarcie, że to głównie o moczenie tyłków chodzi, a reszta to zwykłe “oprócz…”.
Warto jeszcze dodać, że powódź w 2001 zniszczyła zabudowania w Morawicy położone niemal przy korycie Czarnej Nidy, a stało się to pomimo obecności jednego dużego zbiornika na głównej rzece (Cedzyna) i jednego sporego na dopływie (Borków).
Dolina Morawki koło Łabędziowa przed budową zbiornika (2009) i po budowie (2013). Zniszczono 1100 m meandrującej rzeczki zalewając (wcześniej ryjąc) ok. 10 ha łąk, trzcinowisk i łozowisk.

Dolina Morawki koło Łabędziowa przed budową zbiornika (2009) i po jego budowie (2013). Zniszczono ok.1100 m meandrującej rzeczki zalewając (wcześniej ryjąc) ok. 10 ha łąk, trzcinowisk i łozowisk. Trudno przewidzieć jakie jest oddziaływanie zbiornika powyżej rzeki, choćby ze względu na zmieniony skład gatunkowy organizmów, w tym ryb w samym zbiorniku. Warto dodać, że odcinek rzeki Morawki pomiędzy zaporą a ujściem dodatkowo skrócono z ok. 400 m do ok. 300 m (źródło Google Earth).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s