O melioracjach dawniej

Przytaczam kilka znaczących fragmentów tekstu opublikowanego w 1967r. Żeby nie było, że posługuje się wyrwanymi z kontekstu stwierdzeniami, zainteresowanych odsyłam do artykułu: Czarnecki Z., Ladorski H. 1967. Zmiany środowiska życia ptaków wywołane melioracjami wodnymi na przykładzie rzeki Warty. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 4: 11-21.

A oto kilka znaczących stwierdzeń obrazujących, że w czasach intensywnych melioracji zdawano sobie sprawę z jej negatywnych skutków, nie tylko przyrodniczych:

“Ze wzrostem stopnia obwałowania zwiększa się także gwałtowność fali powodziowej, co znów wywiera poważny wpływ na faunę.”

“Starorzecza, zakola i ślepe ramiona zanikają wskutek odcięcia bocznych zbiorników od rzeki”.

“W wyniku obwałowania i regulacji koryta rzeki następuje przyspieszenie spływu wód (…). Z drugiej strony odcięcie poważnej retencji terenowej doliny i najbliższego sąsiedztwa na skutek obwałowania rzeki powoduje gwałtowność wezbrań powodziowych oraz znaczne podwyższenie stanów wody w korycie Warty.”

Autor wymienia też oczywiście zmiany w awifaunie wiążąc je z regulacjami rzeki. Warto przeczytać cały tekst.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s