Brudząca oczyszczalnia

Libuszanka – potok w woj. małopolskim, powiecie gorlickim – prawobrzeżny dopływ rzeki Ropy.

Kiedyś piękna, czysta rzeczka, tętniąca życiem. Do czasu uruchomienia… oczyszczalni ścieków.

Jeszcze kilkanaście lat temu w Libuszance można było spotkać wiele gatunków ryb, w tym gatunki podlegające ochronie gatunkowej, takie jak śliz pospolity (Barbatula barbatula) oraz brzanka (Barbus meridionalis). Innymi rybami licznie występującymi były m.in.: strzebla potokowa (Phoxinus phoxinus), kiełb (Gobio gobio), pstrąg potokowy (Salmo trutta) oraz kleń (Leuciscus cephalus).

W związku z obfitością ryb, liczne były ptaki rybożerne – czaple siwe (Ardea cinerea) i piękne zimorodki (Alcedo atthis).

Poza nimi spotkać tam można było liczne bezkręgowce, także te świadczące o czystości wody np.: raki rzeczne (Astacus astacus), kiełże zdrojowe (Gammarus pulex) i różne gatunki chruścików (Trichoptera).

Poza walorami przyrodniczymi, rzeka ta była także miejscem spędzania czasu dzieci i młodzieży w czasie wakacji.

W ostatnich latach na obszary zlewni Libuszanki skanalizowano i uruchomiono oczyszczalnie ścieków. I to oznaczało koniec dla tej rzeki. Poniżej ujść „oczyszczonych” ścieków do potoku życie niemal zupełnie zamarło. Woda jest bardzo mocno zeutrofizowana. Dno pokryte popielatą mazią, zapach jest tak okropny, że Libuszanka straciła nawet walory wypoczynkowe – nawet wejście do wody budzi obrzydzenie. A najlepiej oddają to załączone zdjęcia.

42

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tekst i zdjęcia: Artur Taszakowski

 

Advertisements

One thought on “Brudząca oczyszczalnia

  1. Za dzieciaka kąpałem się tam. Łapałem wszystkie w/w gatunki jako dziecko dla zabawy. Ślizów czy Brzanek i Uklei było od groma.

    Teraz jak jadę w te strony to się wk…..am jak widzę zieloną śmierdzącą wodę.

    To już mniejsze szkody czynili prywatni mieszkańcy którzy na dziko odprowadzali ścieki do potoka.

    Chciałbym kiedyś wziąć swoje dziecko i pokazać mu ile zabawy i radości może dać taka rzeka……. ale niestety chyba nie tu ….

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s