Szukamy raków – pierwsze sprawozdanie

Przedstawiam wstępne sprawozdanie z akcji Szukamy raków.

Wstęp i sposób zbierania danych

Akcja toczy się nieprzerwanie od lipca 2017. Post dotyczący akcji przeczytały 4283 osoby. Zamieszczany był na facebook.com w różnych grupach tematycznych i na stronach tematycznych m.in. dotyczącymi wędkarstwa, nurkowania, kajakarstwa, ogólnie pojętej przyrody, łowiectwa itp. Ponadto, informacja o akcji została rozesłana mailowo do niemal wszystkich okręgów Polskiego Związku Wędkarskiego oraz do wszystkich Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska (ich pracownicy wykonują szereg działań monitoringowych na wodach).

Liczby

Do tej pory zebraliśmy 94 obserwacje raków z całej Polski. Zgłoszenia przysłały 63 osoby.

Część informacji pochodzi z anonimowych źródeł, lub publikacji internetowych i grup przyrodniczych gdzie autorzy zdjęć zamieścili fotografie z datą i lokalizacją (kilka obserwacji). W większości przypadków obserwatorzy przysłali zdjęcia nie budzące najmniejszych wątpliwości jeżeli chodzi o identyfikacje.

W sprawozdaniu nie umieściłem jeszcze swoich prywatnych obserwacji, które nie były dotychczas opublikowane (ok. 30 obserwacji). Ponadto, kilka osób zadeklarowało przesłanie swoich danych w najbliższym czasie.

Najstarsze obserwacje pochodzą z 2010 r. Większość przesłanych obserwacji dotyczy 2017r.

Jeżeli chodzi o gatunki, sytuacja przedstawia się następująco:

Rak szlachetny Astacus astacus

Astacus astacus

Odnotowano 23 stwierdzenia (24% wszystkich obserwacji), z czego większość jest najpewniej nowymi stwierdzeniami dla kraju.

Tylko jedno stanowisko (ok. 4%) pochodzi z wody stojącej (dane pochodzą z ekspertyzy wykonywanej przez Miasto Kraków w jednym z małopolskich zbiorników). Wszystkie inne pochodzą z wód płynących – małych i średnich rzek.

Rak błotny Astacus leptodactylus

Astacus leptodactylus

Stwierdzony tylko sześć razy (6,4%). Wszystkie stwierdzenia pochodzą z wód stojących przy czym w jednym przypadku obserwacja dotyczy stanowiska zaraczonego tym gatunkiem i jest opisana w lokalnej prasie.

Rak pręgowany Orconectes limosus

Orconectes limosus

Stwierdzony na 63 stanowiskach (ok. 67% wszystkich obserwacji). Występuje w różnych wodach, jednak większość obserwacji pochodzi z wód stojących.

Rak sygnałowy Pacifastacus leniusculus

Obserwatorzy przysłali dwie obserwacje tego gatunku, z czego jedna dotyczy najpewniej nowego stanowiska. Druga pochodzi ze znanej już lokalizacji lub z okolic znanego dotychczas miejsca występowania tego gatunku.

Podsumowanie

Wyniki potwierdzają znany fakt szerokiego rozprzestrzenienia raka pręgowanego w Polsce oraz wpisują się w jego znany dotychczas zasięg w kraju. Pozytywnym zaskoczeniem jest stosunkowo duża liczba stwierdzeń raka szlachetnego, również w zasięgu raka pręgowatego. Może to być jednak wynik tego, że obserwatorzy chętniej zgłaszają w tego typu akcjach gatunki rzadsze uznając najpospolitsze za tło nie warte zachowania informacji. To może powodować zaniżenie prawdziwego stosunku liczby stanowisk raka pręgowanego do stanowisk innych gatunków raków. Zachęcam do przesyłania informacji o każdych rakach z terenu kraju – śledzenie ewentualnych zmian zasięgu raka pręgowanego jest jednym z głównych celów akcji.

Nie stwierdzono nowych dla polskiej fauny gatunków raków.

wykres_raki1

Liczby obserwacji poszczególnych gatunków raków.

Osoby, które dostarczyły dane

Poniżej lista osób, które przesłały dane. Niemniej podziękowania należą się każdemu kto w jakikolwiek sposób przyczynił się do propagowania akcji. Niestety nie jestem w stanie prześledzić wszystkich udostępniających. Oprócz prywatnych osób w akcję zaangażowało się też kilka stron fb.

Agnieszka Korczyńska, Artur Komorowski, Artur Luber, Bartłomiej Oleszko, Bogdan Zając, Brunon Waligóra, Dorota Maziakowska, Piotr Krzyżański, Dżanka Kowalska, Eliza Dorota Łozowska, Eustachy Budyń, Grzegorz Nałęcz, Igor Malesza, Iwona Pietkiewicz, Jacek Cholewa, Jacek Dołęga, Jarosław Andrzejewski, Joanna Górska, Karol Ołówek, Karol Torzewski, Krzysztof Kolenda, Krzysztof Strynkowski, Łukasz Chrzanowski, Łukasz Wawrzyniak, Maciej Kantor, Maciej Zengel, Maja Malinowska, Małgorzata Lubas, Marcin Gorzelańczyk, Marcin T., Mateusz Gliwka, Michalina Zajęcka, Michał Nowak, Michał Sierakowski, Monika Bobrek, Nina, Patryk Bącal, Paweł Tkaczyk, Piotr Bednarek, Piotr Wierzbanowski, Przemysław Stolarz, Robert Kaczmarek, Sebastian Krajewski, Stanisław Mancewicz, Tomasz Zapiec, Waldemar Duda, Wojciech Drab, Zbigniew Rakowski, Tomasz Raczyński, Kamila Ziętek, Rafał Knap, Antoni Bednarek, Żaneta Głowacka, Jan Rapczyński, Tomasz Miętus.

Wszystkim uczestnikom akcji serdecznie dziękuję! Zachęcam do dalszego przesyłania danych i propagowania akcji na swoich stronach.

Jeżeli kogoś pominąłem, lub jego nazwisko znalazło się tu wbrew jego woli proszę o pilny kontakt: bonk.maciej@gmail.com

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s