Można? Można! Ochrona płazów na Uniwersytecie Jagiellońskim

Kampus Uniwersytetu Jagiellońskiego powstał w miejscu, co najmniej kontrowersyjnym. Siedziba takich jednostek jak Instytut Nauk o Środowisku, Centrum Edukacji Przyrodniczej czy Instytut Zoologii (obecnie Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych) powstały na terenach cennych przyrodniczo. Ich budowa wiązała się ze zniszczeniem m.in. części zmiennowilgotnych łąk – siedlisk bardzo różnorodnych. Z kampusem związana jest też fragmentacja siedlisk poprzez utwardzanie dróg, budowę nowych, zmianę pierwotnie występujących tu siedlisk na wykoszone trawniki i parkingi. Nie będę jednak wnikał w szkody, jakie na tym terenie mają miejsce, i których najstarszy uniwersytet w Polsce jest współudziałowcem. Część pracowników UJ aktywnie sprzeciwia się dalszej degradacji terenu i mają już pierwsze osiągnięcia. Jednym z nich, jest stworzenie miejsc rozrodu płazów. Wiosną tego roku udało się wykopać cztery niewielkie zagłębienia terenu, w których szybko zaczęła gromadzić się woda. Dołki mają mniej niż 1m głębokości i ok. 25m2 każdy, ale jak się okazuje nawet tak małe zbiorniki są bezcenne na częściowo odwodnionym obszarze. Ponieważ płazy żyją na ogół względnie długo (kilka, kilkanaście lat), nawet nierozmnażające się do tej pory osobniki mogą mieć duży potencjał w odtworzeniu populacji. I powoli ten potencjał jest uruchamiany. W zbiornikach pojawiły się pierwsze traszki grzebieniaste oraz ropuchy szare. Obydwa gatunki przystąpiły do składania jaj (ropuchy niebawem się przeobrażą). W wodzie pojawiły się też pierwsze żaby zielone. Przybywa owadów wodnych – pierwsze pojawiły się pluskolce i płoszczyce, są już topielice, a nad wodą latają już co najmniej trzy gatunki ważek. Całość prac terenowych związanych z wykopaniem zagłębień zajęła dwa dni. Efekt przyrodniczy przy obecnej degradacji terenu może być olbrzymi. Oby więcej takich skutecznych działań. Nie tylko na kampusie UJ.

Inicjatorami działań ochronnych byli dr Joanna Kajzer-Bonk i dr hab. Maciej Pabijan – pracownicy Instytutu Zoologii i Badań Biomedycznych UJ.

Pracownicy i studenci UJ prowadzą obecnie badania nad kolonizacją tych nowych siedlisk wodnych.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Niewiele trzeba, żeby stworzyć płazom miejsce do rozrodu. Wykopanie takiego obiektu zajmuje maksymalnie kilka godzin,a będzie on miejscem rozrodu płazów co najmniej kilka lat.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
W wodzie są już wyrośnięte kijanki ropuch szarych.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Nad wodą kręcą się już ważki. Prawdopodobnie za rok będzie koło kampusu latało już ich potomstwo.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Płoszczyca, drapieżny pluskwiak – jeden z pierwszych kolonizatorów nowych oczek wodnych.

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s