SZUKAMY RAKÓW!

Od ostatniej większej inwentaryzacji raków minęło ponad pół wieku. Od tego czasu znacznie zmieniła się sytuacja występujących w Polsce raków, głównie ich rozmieszczenie. Jedyny rodzimy gatunek – rak szlachetny niemal zaniknął. Z drugiej strony obce inwazyjne gatunki raków znacznie zwiększyły swój zasięg. Zachęcam wszystkich do wzięcia udziału w akcji którą organizuję wraz z Instytutem Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk i Towarzystwem Badań i Ochrony Przyrody. Sprawa jest prosta.

More

Czy to skójka czy szczeżuja?

Na brzegach naszych wód można spotkać muszle wielu mięczaków. Najbardziej przykuwają leżące na brzegach te największe, na ogół podobne do siebie. Zapewne wielu czytelników przy okazji obserwowania tych pozostałości po małżach zetknęło się z pojęciem szczeżuja lub skójka. Obydwa odnoszą się do największych w naszych wodach małży.

More

Salamandra

Salamandra plamista spośród krajowych płazów wyróżnia się w sposób szczególny. Darujmy sobie różne mity na jej temat, które nie mają nawet wartości literackiej. Są inne powody, dla których to zwierze gości na Małych rzekach. Salamandra plamista należy do tej samej rodziny co rodzime traszki i większość ogoniastych płazów Europy.

More

Zwykła żaba trawna

Jeżeli nie zaskoczy nas trwająca do maja zima, już w marcu będzie można obserwować wędrujące na gody żaby trawne. Żaba trawna to gatunek w sposób szczególny związany z małymi rzekami.

Ale od początku…

More

Racicznica zmienna

Racicznica zmienna to niewielki małż o długości muszli dochodzącej do ok. 3 cm. Kształtem przypomina właśnie racice parzystokopytnych, a gdy nie są zniszczone przypominają niektóre kopyta nawet deseniem. Trudno ją pomylić z jakimkolwiek innym gatunkiem małży występującym w Polsce. Wątpliwości można mieć jedynie na terenach, gdzie rzeki uchodzą do morza, gdzie znajduje się również muszle omułka. Omułki mają muszle przypominające kształtem muszle racicznic.

More

Różanka

Różanka to niewielka rybka z rodziny karpiowatych. Kształtem ciała przypomina karasia, jest jednak od niego znacznie mniejsza (pięciocentymetrowe różanki to już bardzo wyrośnięte osobniki). Boki ciała mienią się charakterystyczną smugą, która często ma kolor różowy. Różanka najchętniej występuje w wodach stojących i wolno płynących, a w rzekach (mniejszych i większych ) wybiera na miejsce bytowania fragmenty cieków o wolnym przepływie, dodatkowo porośniętych roślinnością.

More

Nurkująca świtezianka

Dlaczego warto napisać o jednej z najbardziej pospolitych ważek w Polsce? Tak, jest dość mocno związana z niewielkimi rzekami, ale nie to było inspiracją tego krótkiego tekstu.

Świtezianka błyszcząca przejawia bardzo ciekawe zachowanie
w trakcie składania jaj.

More

Pancerny ryjkowiec

Tym razem krótka prezentacja nie każdemu znanego zwierzęcia, nieco związanego z rzekami.

Rozpucz lepiężnikowiec to chrząszcz z rodziny ryjkowcowatych. Jak sama nazwa wskazuje, większość przedstawicieli tej grupy ma głowę wyciągniętą w ryjek, na którego końcu znajduje się gryzący aparat gębowy.

More