Różanka

Różanka to niewielka rybka z rodziny karpiowatych. Kształtem ciała przypomina karasia, jest jednak od niego znacznie mniejsza (pięciocentymetrowe różanki to już bardzo wyrośnięte osobniki). Boki ciała mienią się charakterystyczną smugą, która często ma kolor różowy. Różanka najchętniej występuje w wodach stojących i wolno płynących, a w rzekach (mniejszych i większych ) wybiera na miejsce bytowania fragmenty cieków o wolnym przepływie, dodatkowo porośniętych roślinnością. Continue reading “Różanka”

Advertisements

Nurkująca świtezianka

Dlaczego warto napisać o jednej z najbardziej pospolitych ważek w Polsce? Tak, jest dość mocno związana z niewielkimi rzekami, ale nie to było inspiracją tego krótkiego tekstu.

Świtezianka błyszcząca przejawia bardzo ciekawe zachowanie
w trakcie składania jaj. Continue reading “Nurkująca świtezianka”

Raki

Raki to spory problem. Na ogół kojarzą sie dobrze bo z czystą wodą. Niestety, od dekad, takie skojarzenie już nie jest do końca uprawnione. Co więcej, powszechnie panujące przekonanie, że raki są obecnie rzadkie z powodu zaniczyszczenia wód nie jest do końca prawdziwe. Nie wszystkie raki są rzadkie i nie wszystkie wymagają wody najwyższej jakości.

Faktycznie, dwa rodzime gatunki raków: szlachetny (rzeczny) Astacus astacus i błotny Pontastacus leptodactylus faktycznie występują niemal wyłącznie w czystych i dobrze natlenionych wodach (ten drugi ma jednak mniejsze wymagania). Continue reading “Raki”

Kozy

Małe rzeki, małe ryby – koza.
Koza to mała ryba o długości zwykle nie większej niż kilkanaście centymetrów. Należy do rodziny piskorzowatych, a właściwie kozowatych bo łacińska nazwa rodziny Cobitidae odnosi się do nazwy rodzajowej kozy (Cobitis), a nie piskorza (Misgurnus). Jakoś się jednak u nas przyjęło, że to ryby piskorzowate. Być może dlatego, że piskorz jest bardziej znaną rybą. W rodzimej faunie innym przedstawicielem tej rodziny jest śliz, a akwaryści Continue reading “Kozy”

Małe rzeki – małe zwierzęta. Pijawki

Bystre i chłodne rzeczki nie są najlepszym siedliskiem dla pijawek. Łatwiej je znaleźć w płytkich bajorkach i stawach. Mimo to, odwracając kamienie czy kawałki drewna można natknąć się na kilka gatunków.

Jednym z nich jest odlepka Glossiphonia complanata. To niewielka, ciekawie ubarwiona pijawka (fot.1) spędzająca większość czasu pod kamieniami czy kawałkami drewna, nawet jeżeli leżą w samym nurcie cieku. Continue reading “Małe rzeki – małe zwierzęta. Pijawki”