Z dziejów polskiej melioracji II

Tym razem inny artykuł o negatywnym wpływie osuszania terenów na przyrodę. W szczególności na płazy. Polecam

Kowalewski L. 1973. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 6 (1973): 30-34

Osuszanie_wilgotnych_obszarow_w_okolicach_Czestochowy_i_skutki_tego_zjawiska_dla_ochrony_plazow

Refleks kumaka

Istnieje wiele bajek, mitów i przesądów na temat płazów. Niektóre mają wartość jako teksty kultury, inne utrwalają niekorzystne stereotypy. Ale nawet w literaturze poświęconej popularyzacji wiedzy na temat tych zwierząt uważanych za pożyteczne, a w ostatnich dekadach będących najszybciej zanikającą grupą kręgowców zdarzają się powielane bezrefleksyjnie nieprawdy. W literaturze popularnonaukowej przy opisach kumaków, których mamy w Polsce dwa gatunki, najczęściej pojawiają się dwa nieprawdziwe stwierdzenia. Continue reading “Refleks kumaka”

Monitoring gatunków zwierząt

Miło mi poinformować, że dostępny jest już w wersji internetowej podręcznik “Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część IV. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Inspekcja Ochrony Środowiska”. Znalazło się w nim miejsce dla kilku gatunków związanych z mniejszymi i większymi rzekami oraz innymi wodami (rak, pijawka lekarska, bóbr, wydra). Miałem też przyjemność współredagowania tej publikacji i współautorstwa jednego z rozdziałów. Ze względu na dobre opisy biologii gatunków może być interesujący nie tylko dla osób zajmujących się badaniami monitoringowymi.
http://siedliska.gios.gov.pl/pdf/publikacje/przewodnik_metodyczny_zwierzeta_4.pdf