Małe rzeki – małe zwierzęta. Pijawki

Bystre i chłodne rzeczki nie są najlepszym siedliskiem dla pijawek. Łatwiej je znaleźć w płytkich bajorkach i stawach. Mimo to, odwracając kamienie czy kawałki drewna można natknąć się na kilka gatunków.

Jednym z nich jest odlepka Glossiphonia complanata. To niewielka, ciekawie ubarwiona pijawka (fot.1) spędzająca większość czasu pod kamieniami czy kawałkami drewna, nawet jeżeli leżą w samym nurcie cieku.

More